ایزوگام تمدن گستر دلیجان شرکت ایزوگام تمدن گستر دلیجان با شماره ثبت 1207 و دارنده نشان استاندارد ملی ,تولید کننده انواع عایق های رطوبتی با مشتقات پلیمری. http://www.tamadongostar.ir 2019-12-08T20:38:15+01:00 text/html 2017-02-11T23:08:14+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی محصولات شرکت تولیدی صنعتی عایق های رطوبتی تمدن گستر دلیجان http://www.tamadongostar.ir/post/10 <div><br></div> <div><font size="5">محصولات شرکت تولیدی صنعتی عایق های رطوبتی تمدن گستر دلیجان</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8j56_photo_2017-02-12_02-08-45.jpg" alt=""> text/html 2017-02-11T23:07:36+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری http://www.tamadongostar.ir/post/9 <div><br></div><div><br></div><div><font size="5">پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری</font></div><div><br></div><div><br></div><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/520n_photo_2017-02-12_02-08-40.jpg" alt=""> text/html 2016-11-02T19:06:18+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی ایزوگام کاج دلیجان با کیفیت فوق العاده دارای نشان استاندارد ملی ایران http://www.tamadongostar.ir/post/7 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/h28m_photo_2016-11-02_21-43-04.jpg" alt=""> text/html 2016-11-02T19:04:39+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی ایزوگام کاج دلیجان با کیفیت فوق العاده دارای نشان استاندارد ملی ایران http://www.tamadongostar.ir/post/6 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/agy6_photo_2016-11-02_21-42-55.jpg" alt="ایزوگام کاج دلیجان"> <div><br></div><div>ایزوگام کاج دلیجان</div> text/html 2016-11-02T18:52:56+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان http://www.tamadongostar.ir/post/4 <img hspace="2" border="0" align="baseline" vspace="2" src="http://uupload.ir/files/wb75_photo_2016-11-02_21-42-37.jpg" alt="ایروگام تمدن گستر دلیجان با کیفیت بسیار بالا دارای نشان استاندارد ملی ایران">ایزوگام تمدن گستر دلیجان text/html 2015-09-12T09:16:37+01:00 www.tamadongostar.ir آرش گزی شرکت تولیدی صنعتی ایزوگام تمدن گستر دلیجان http://www.tamadongostar.ir/post/2 <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان دارنده نشان استاندارد ملی در کیفیت محصول با تنوع محصولات.<br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">نشانی: دلیجان - شهرک صتعتی - انتهای بلوار صنعت شرقی - زنبق1 <br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:<br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">09181664072</font></p><div>&nbsp;<font size="3">09181694072<br><br><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadax.byethost3.com/images/59213317319306982680.jpg" alt=""></div>