تماس با مدیریت

رئیس هیئت مدیره، مدیر بازرگانی و فروش: جناب آقای جلالی/ همراه : 0565-366-0918

مدیر عامل: جناب آقای محمدی / همراه: 0565-366-0918

مدیر امور اداری و مالی: جناب آقای جلالی/ مدیر شرکت: جناب آقای جلالی

ایمیل: info@tamadongostar.ir/

عدد امنیتی:
8 + 10 =