تماس با شرکت

کارخانه: شهرک صنعتی جاده اصفهان – بلوار شرقی – قطعه 553

تلفن:  920 33 444 (086)  /  فکس:  921 33 444 (086)  /  کد پستی: 83673-37911

مدیر بازرگانی و فروش: جناب آقای جلالی/ همراه : 0565-366-0918

ایمیل: info@tamadongostar.ir/

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما