میران گستر

photo_2020-02-08_08-06-40

 … ایزوگام میران گستر دلیجان
نام تولید کننده: شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان
وجه خارجی: آلومنیومی
ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی قیری سطوح
روش نصب می بایست طبق استاندارد ملی ایران به شماره 3877 باشد
ویژه مناطق گرمسیر دو لایه
مقاومت حرارتی 120 درجه و انعطاف پذیری در دمای پایین 5+ درجه در سرما
وزن رول: حداقل 27 کیلوگرم
طول: 10±0/1 متر
ضخامت: حداقل 3/5 میلیمتر
عرض: 1±0/1 متر
وزن کنترل شده: 2±41 کیلوگرم
ضخامت کنترل شده: 0/2±4 میلیمتر